Februarie

IRIMESCU – 106
Primaria Municipiului Falticeni si Muzeul de Arta „Ion Irimescu” vor organiza, vineri 27 februarie, actiuni omagiale destinate aniversarii a 106 ani de la nasterea Maestrului Ion Irimescu. La ora 10 va fi oficiata o slujba de pomenire la mormantul artistului, in Cimitirul Opriseni, dupa care, la Muzeu, invitatii vor evoca personalitatea maestrului, artistul plastic Gabrel Baban va vernisa o expozitie de pictura, si vor fi inmanate premiile participantilor la concursul de eseuri „Personalitati falticenene”. Manifestarile omagiale se vor încheia cu un recital sustinut la pian de Laur Hreniuc, elev la Colegiul National „Ciprian Porumbescu” din Suceava. În anul 1975, marele sculptor face orasului Falticeni o impresionanta donatie (lucrari de sculptura, desene, schite, studii, o biblioteca cu albume de arta româneasca si universala), îmbogatita mereu cu noi piese – gazduita în casa ce fusese cândva a boierului Alecu Botez Forascu – se va constitui în Muzeul Ion Irimescu, cel mai mare muzeu de autor din tara. În anul 1975, marele sculptor face orasului Falticeni o impresionanta donatie (lucrari de sculptura, desene, schite, studii, o biblioteca cu albume de arta româneasca si universala), îmbogatita mereu cu noi piese – gazduita în casa ce fusese cândva a boierului Alecu Botez Forascu – se va constitui în Muzeul Ion Irimescu, cel mai mare muzeu de autor din tara.

EORI: Numar unic de indentificare in UE, pentru firmele din Romania
Operatorii economici stabiliti in Romania, care desfasoara activitati reglementate de legislatia in domeniul vamal, pot depune, incepand de luni, cererile de atribuire a numarului de inregistrare si identificare EORI, care va fi o referinta comuna in relatiile operatorilor economici cu autoritatile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene. Prin Ordinul nr. 691/2009, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aprobat Normele tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania. Ordinul ANAF nr. 691/2009 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 106, din 20 februarie 2009. Potrivit acestui ordin, operatorii economici care desfasoara activitati reglementate de legislatia vamala, stabiliti in Romania, vor putea solicita, incepand cu 23 februarie, atribuirea numarului de inregistrare si identificare EORI, la autoritatea vamala. Conform reglementarilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, fiecare operator economic este obligat sa aiba atribuit, dupa 1 iulie 2009, un numar unic de inregistrare si identificare, denumit EORI. EORI va constitui o referinta comuna in relatiile operatorilor economici cu autoritatile vamale de pe intregul teritoriu al Uniunii Europene, precum si pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritatile vamale si alte autoritati. „In vederea derularii in conditii optime a operatiunilor vamale dupa data de 1 iulie 2009, in perioada 23 februarie – 31 martie 2009, Autoritatea Nationala a Vamilor constituie baza de date nationala EORI initiala, care se transmite Comisiei Europene”, stabilesc prevederile Normelor aprobate prin Ordinul ANAF nr. 691/2009. „Operatorii economici interesati, stabiliti in Romania, care doresc sa fie inclusi in aceasta baza de date, vor solicita atribuirea numarului EORI in perioada 23 februarie – 31 martie 2009”, conform prevederilor acelorasi Norme. Acordarea numarului EORI se face pe baza unei cereri, care poate fi completata prin utilizarea aplicatiei „EORI-RO”, disponibila pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor, http://www.customs.ro, sectiunea „e-Customs”, subsectiunea EORI, Sistem informatic. Cererea va trebui semnata si stampilata de solicitant si depusa la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala este stabilit operatorul economic, insotita de copii ale urmatoarelor documente:
a) certificatului de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului;
b) actului constitutiv si, dupa caz, modificarile si completarile ulterioare ale acestuia;
c) contractului de reprezentare, dupa caz;
d) documentelor din care rezulta numerele de identificare TVA.
Operatorii economici carora le-a fost acordat un numar EORI au obligatia sa notifice directia regionala pentru accize si operatiuni vamale care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si documentele anexate la aceasta. A.S.

A fost modificata taxa de urgenta pentru eliberarea cazierului judiciar
Inspectoratul de Politie Judetean Suceava ne-a informat ca incepand de sambata, 14 februarie, taxa de urgenta pentru eliberarea cazierului judiciar va fi de 10 lei si nu de 5 lei ca pana acum. Cuantumul taxei de urgenta pentru eliberarea în regim de urgenta a certificatului de cazier judiciar pentru persoanele fizice va fi de 10 lei, începând cu data de 14 februarie a.c., odata cu intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr.4/2009 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, publicata în Monitorul Oficial nr. 60 din 30.01.2009. Taxa se poate plati la Trezoreria Finatelor Publice din localitatea unde persoana solicitanta are domiciliu, s-au la ghiseele de eliberare a certificatului de cazier judiciar de pe raza judetului. A.S.

Din 18 februarie, radare fixe la Rosiori si Draguseni
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, incepând de miercuri 18.02.2009, va intra în functiune sistemul de radare fixe la nivelul judetului Suceava.Locatiile aparatelor ce compun sistemul sunt urmatoarele: pe DN 29 în localitatea Dumbraveni, la km 14+120m, la km 15+430m, la km 16+060m si la km 17+183 m; respectiv pe DN 2 în localitatea Rosiori la km 395+050, la km 392+863 si în localitatea Draguseni la km 384+144, la km 385+300m. La intrarea în localitatile unde sunt amplasate aparate de radar fixe, au fost montate indicatoare rutiere „Control Radar” conform SR-1848+1.2004, act normativ de specialitate. Pe sectoarele de drum mentionate, limitele de viteza sunt de 60 km/h pe DN 2 pentru toate categoriile de vehicule, iar pe DN 29 de 60 km/h pentru autovehiculele conforme categoriilor A si B, respectiv 50 km/h pentru autovehiculele din celelalte categorii. Limitele de viteza au fost stabilite conform legislatiei în vigoare. Nerespectarea limitei de viteza legala impusa de lege va fi sanctionata conform O.U.G. 195/2002. În perspectiva, sistemul urmeaza sa fie extins, fiind deja vizate sectoare cu un risc ridicat de producere a accidentelor pe fondul vitezei, în special pe DN 17 – Poiana Stampei – Suceava si DN 2E – Spataresti – Paltinoasa. A.S.

Criterii pentru prioritizarea cererilor de locuinte
Una dintre problemele cu care se confrunta Municipiul Falticeni o reprezinta spatiul locativ destinat închirierii, în special pentru tinerii aflati la început de cariera, a celor ale caror venituri nu permit achizitionarea unei locuinte în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei. În acest sens, înca din anul 2006 a fost demarata procedura legala pentru construirea a trei blocuri de locuinte destinate închirierii, prin Programul ANL, urmând ca anul acesta sa se finalizeze lucrarile de executare a constructiei unui asemenea bloc, iar repartizarea celor 15 apartamente sa se efectueze curespectarea criteriilor stabilite în conditiile legii. Va prezentam in continuare criteriile de repartizare a locuintelor, aprobate de Consiliul Local Falticeni in sedinta ordinara din luna ianuarie a.c..
A. Criterii de acces la locuinta:
1.Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata închirierii, trebuie sa fie major, în vârsta de pâna la 35 de ani la data depunerii cererii, si sa poata primi repartitie pentru locuinta în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si în nume propriu.
2.Titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate în întretinerea acestuia – trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta în proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii în care îsi desfasoara activitatea, în municipiul Falticeni.
3.Titularul cererii de locuinta trebuie sa îsi desfasoare activitatea în municipiul Falticeni.
4.Repartizarea locuintelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate în cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. Situatia locativa actuala
1.1. Chirias în spatiu din fond locativ privat 10 puncte
1.2. Tolerat în spatiu 7 puncte
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat în spatiu): – m2/locatar –
a) mai mare de 15 m2 si pâna la 18 m2 inclusiv 5 puncte
b) mai mare de 12 m2 si pâna la 15 m2 inclusiv 7 puncte
c) 8 m2 si pâna la 12 m2 inclusiv 9 puncte
d) mai mica de 8 m2 10 puncte
2. Starea civila actuala
2.1. Starea civila:
a) casatorit 10 puncte
b) necasatorit 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întretinere:
a) Copii
– 1 copil 2 puncte
– 2 copii 3 puncte
– 3 copii 4 puncte
– 4 copii 5 puncte
> 4 copii 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora 2 puncte
3. Starea de sanatate actuala
Boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întretinere necesita, potrivit legii, însotitor sau o camera în plus 2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pâna la 1 an 1 punct
4.2. între 1 si 2 ani 3 puncte
4.3. între 2 si 3 ani 6 puncte
4.4. între 3 si 4 ani 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 4 puncte
5. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala 5 puncte
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca 8 puncte
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca 10 puncte
5.4. cu pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurta durata 13 puncte
5.5. cu studii superioare 15 puncte
6. Situatii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au împlinit 18 ani 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii 10 puncte
6.3. tineri evacuati din case nationalizate 5 puncte
Lista cuprinzând actele justificative necesare completarii dosarelor depuse în vederea acordarii unei locuinte pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Falticeni
1. cerere( cu precizarea exacta a domiciliului titularului);
2. copie dupa actele de stare civila:
– buletin/carte de identitate al/a titularului, respectiv sotului/sotiei titularului, ambele autentificate la notariat;
– buletin/carte de identitate ale membrilor de familie( copii, inclusiv parintii sotilor, daca solicitantul locuieste cu parintii);
– certificat de nastere ( pentru copiii minori sub 14 ani sau pentru cei înfiati, daca este cazul);
– certificat de casatorie( pentru cei divortati, copie dupa sentinta de divort cu mentiunea „ definitiva si irevocabila”)
3. copie dupa cerificatul de persoana cu handicap;
4. copie dupa actele doveditoare privind starea sanatatii( daca este cazul);

5. copie dupa actele doveditoare pentru persoanele care provin din institutiile de ocrotire sociala;
6. copie dupa actele doveditoare pentru persoanele care au fost evacuate prin sentinte judecatoresti definitive sau din imobile retrocedate;
7. copie dupa cartea de munca, certificata pentru conformitate, a titularului cererii si a sotului/sotiei;
8. adeverinta de venit pentru fiecare membru major al familiei solicitantului, cupoane de pensie, ajutor social, somaj;
9. declaratie autentificata la notariat, pe proprie raspundere, ca nu lucreaza si nu realizeaza venituri;
10. copie dupa sentinta definitiva de adoptie pentru solicitantii care au înfiat copii;
11. copie dupa actele de studii ale titularului cererii cât si ale sotiei/sotului( pentru ultima forma de învatamânt absolvita, copie legalizata dupa actul de studii);
12. declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia din care sa reiasa ca nu detine si nici nu a detinut o alta locuinta în proprietate si/sau sa nu fi fost beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate destat, proprietate a municipiului Falticeni sau a unitatii în care îsi desfasoara activitatea, în municipiul Falticeni;
13. dovada spatiului pe care îl ocupa în prezent:
– copie legalizata dupa contractul de închiriere pentru domiciliul actual al titulatului cererii( valabil pentru anul în curs);
– copie legalizata dupa contractul de închiriere/vânzare c- cumparare a locuintei parintilor sau al persoanelor care va tolereaza în spatiu( pentru solicitantii care locuiesc la parinti sau sunt tolerati în spatiu);

A fost creat robotul capabil sa evolueze
Creaturile vii au avut nevoie de milioane de ani pentru a evolua de la stadiul de amfibii la cel de animale cu patru picioare, dar un nou robot dezvoltat de o echipa de cercetatori britanici poate face acest lucru in doar cateva ore. Software-ul cu care a fost dotat acest robot se mareste si devine tot mai complex in mod automat, pe masura ce oamenii de stiinta ii dezvolta masinariei corpul fizic. „Daca vrem sa realizam roboti humanoizi cu si mai multi senzori si un comportament cu adevarat complex este fundamental ca ei sa poata evolua la fel cum au facut-o creaturile biologice”, a declarat Christopher MacLeod, specialist in inteligenta artificiala la Robert Gordon University din Aberdeen (Marea Britanie), intr-un interviu acordat revistei New Scientist.Sursa http://www.descopera.ro

Noul Spital de la Falticeni, prioritate a bugetului de stat
Odata cu instalarea noii conduceri la Ministerul Sanatatii, Primaria Falticeni a reluat demersurile pentru includerea constructiei noului spital municipal pe lista de prioritati a Guvernului Romaniei. Redeschiderea finantarii pentru acest obiectiv a figurat pe lista de prioritati a Ministerului Sanatatii si in anul 2008, pentru continuarea lucrarilor la spital fiind alocata suma de 5 milioane de lei. Din motive care nu tin de Primaria Falticeni, finantarea nu a mai fost deschisa. La sfarsitul saptamanii trecute a venit confirmarea, ca bugetul de stat, supus dezbaterii parlamentare, face referiri la o finantare in anul 2009, de 1 milion de lei care vor fi alocati pentru viitorul spital. A.S.

MMFPS a definit veniturile luate in calcul la indemnizatia pentru cresterea copilului
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a definit, printr-un ordin emis miercuri 4 februarie, veniturile care se iau in considerare la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului. MMFPS a aprobat astfel instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Trebuie mentionat ca, de la 1 ianuarie 2009, indemnizatie lunara pentru cresterea copilului este in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei. Astfel, veniturile care se iau in considerare la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:

a) pentru veniturile din salarii:
– la locul unde se afla functia de baza : suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului determinata ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si deducerea personala acordata pentru luna respectiva; contributiile la fondurile de pensii facultative; cotizatia sindicala platita in luna respectiva.
– pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
b) suma incasata de persoana indreptatita, calculata potrivit legii de catre platitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevazute la art.4 alin.(7) din normele metodologice;
c) suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
d) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente determinat in conditiile legii;
e) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole determinat in conditiile legii. Instructiunile prevad, de asemenea, ca, pentru persoanele care realizeaza venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii. In plus, in cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta. Prin acest act normativ, MMFPS a elaborat si un nou model al cererii pentru recalcularea indemnizatiei. Cererile pot fi depuse direct sau prin posta, cu confirmare de primire, la Agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia domiciliaza persoana beneficiara, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2009. De asemenea, MMFPS a elaborat si un nou model al adeverintei privind venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal. In Ordinul nr. 68/2009, se precizeaza ca noile modele ale cererii de recalculare si adeverintei de venit vor fi utilizate de la data intrarii in vigoare a Instructiunilor. De asemenea, potrivit Instructiunilor, „documentele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora depuse pana la data publicarii prezentelor instructiuni la primariile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele indreptatite sau, dupa caz, transmise la agentiile teritoriale, vor fi luate in considerare pentru stabilirea drepturilor la indemnizatia pentru cresterea copilului”.sursa http://www.avocatnet.ro

Acordul contravenientului vs. activitatea in folosul comunitatii
Inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii nu mai este conditionata de consimtamantul contravenientului, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1354/2008, din 10 decembrie 2008. Prin Decizia nr. 1354/2008, din 12 decembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 29 decembrie 2008, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma „cu acordul acestuia” din art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si sintagmele „numai daca exista consimtamantul contravenientului”, „cu consimtamantul contravenientului” si „dupa luarea consimtamantului contravenientului” din art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si, respectiv, art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003, sunt neconstitutionale. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, instanta de judecata a sustinut ca dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) si art. 16 din Constitutia Romaniei, deoarece „inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii este conditionata de consimtamantul contravenientului, ceea ce are ca efect exonerarea acestuia de orice sanctiune, in ipoteza in care nu are venituri care sa poata fi urmarite”. Sursa http://www.avocatnet.ro

Consiliul Local se reuneste pentru sedinta ordinara a lunii februarie
Cei 19 consilieri locali au fost convocati pentru sedinta deliberativa, joi 26 februarie 2009, la ora 17, in Sala de sedinte „Iorgu Radu” a Primariei Flticeni. Pe ordinea de zi se regasesc sapte proiecte de hotarare si o informare, dupa cum urmeaz:
Solicitarea transmiterii unor imobile situate in municipiul Falticeni, str.Aleea Caminului, nr.2, proprietatea publica a judetului Suceava, din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava in administrarea Consiliului Local al municipiului Falticeni;
Aprobarea Conventiei de colaborare dintre Consiliul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava si Consiliul Local al municipiului Falticeni
Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar apartinând Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Falticeni

Arendarea suprafetei de 250 ha teren – pasune, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, Asociatiei utilizatorilor de pasune “ Florina” – Falticeni
Modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava
Inchirierea unui spatiu situat in municipiul Falticeni, str.Maior Ioan, nr.1, Biroului parlamentar – Catalin-Ioan Nechifor
Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in municipiul Falticeni Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2008.(A.S.)

S-a intors iarna!
Liniile telefonice ale primariei au fost inrosite de persoane din toate zonele orasului, pentru deszapezire. In functie de prioritati, utilajele primariei (doua pluguri, unimogul si wolla) au patruns pe strazi pentru degajarea zapezii, activitatea urmand sa se desfasoare si in urmatoarele ore dupa o perioada scurta de odihna a muncitorilor. Aceiasi muncitori participa si la curatarea de zapada a arborilor ornamentali. Legat de acest aspect, trebuie mentionat ca foarte multi pomi au fost doborati sub greutatea zapezii. Primaria Falticeni face apel la simtul civic al locuitorilor de la case si blocuri, la agentii economici, pentru a participa la activitatile de deszapezire acolo unde locuiesc ori isi desfasoara activitatea. Pentru a facilita accesul utilajelor, municipalitatea roaga participantii la trafic sa evite parcarea prelungita pe E85.(A.S.)

Introduceti anuntul dumneavoastra

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

WordPress.com Logo

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

Comentezi folosind contul tău Twitter. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

Comentezi folosind contul tău Facebook. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

Comentezi folosind contul tău Google+. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 474 de alți urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: